Konferencja odbędzie się w Mazowieckiej Izbie Inżynierów Budownictwa przy ulicy 1 Sierpnia 36 B w Warszawie.