Rozpocznij wiosnę z „elektro.info”! Już po raz kolejny, tym razem 4 kwietnia 2019 r., w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbędzie się konferencja szkoleniowa poświęcona zagadnieniom związanym z wykorzystaniem zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną.

W tym roku główny nacisk położymy na tematykę dotyczącą niezawodności zasilania urządzeń elektrycznych w kontekście zagrożeń pożarowych i ochrony przeciwporażeniowej, w tym na zagadnienia dotyczące problematyki zapobiegania pożarom i właściwego doboru urządzeń elektrycznych w układach zasilania budynków.

Konferencja ma na celu przybliżenie problematyki ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych, również w instalacjach zasilania gwarantowanego, z wyraźnym uwzględnieniem zapobiegania awariom powstałym w wyniku pożaru oraz zagrożeniom porażeniem prądem elektrycznym w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej.

Prelegenci, którzy zostali zaproszeni do wygłoszenia referatów, będą prezentować praktyczne podejście do zagadnień.