JULIAN WIATR

Emerytowany oficer WP, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej o specjalności radiolokacja naziemna, Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej o specjalności systemy radiolokacyjne, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności elektroenergetyka oraz Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej o specjalności bezpieczeństwo pożarowe.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

DARIUSZ ZGORZALSKI

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W latach 2006-2014 zdobywał doświadczenie w Zakładzie Certyfikacji ITB. Od 2015 roku jest pracownikiem Zakładu Aprobat Technicznych w CNBOP-PIB. Zamiłowany w prowadzeniu wykładów i prelekcji dotyczących oceny zgodności w ochronie ppoż. i energetyce. Współautor wielu standardów, aprobat technicznych, opinii, wytycznych oraz programów badań.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

KAZIMIERZ HERLENDER

Adiunkt w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się takimi zagadnieniami jak: sposoby magazynowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, projektowanie instalacji i sieci elektroenergetycznych, wykorzystanie komputerowych systemów wspomagania projektowania typu CAD i CAE w energetyce, generacja rozproszona, w tym odnawialne źródła energii w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>

 

SZYMON PTAK

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Studiował także Mechanikę i Budowę Maszyn na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 2011 r. podjął pracę w Zakładzie Elektroenergetyki na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Dowiedz się więcej o prowadzącym >>