PROGRAM KONFERENCJI
INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE A POŻAR. 
NIEZAWODNOŚĆ ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ*

4 kwietnia 2019 r.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
WARSZAWA, UL. 1 SIERPNIA 36B

8:15-9:00 Rejestracja uczestników

9:00-9:15 Powitanie gości i otwarcie konferencji. Wręczenie statuetek „Verba Docent”

I sesja plenarna: 9:15-11:15 – prof. dr hab. inż. Stanisław Czapp, Politechnika Gdańska

 1. Opis środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną w czasie pożaru.

9:15-10:45 – red. naczelny „elektro.info” Julian Wiatr, wykład wprowadzający

 1. Zasilanie systemów wentylacji pożarowej zgodnie z normą PN-EN 12101-10.

10:45-11:15 – Mirosław Dybczyk – CERBEX

Przerwa kawowa: 11:15-11:25

II sesja plenarna: 11:25-13:55 – dr inż. Grzegorz Hołdyński, Politechnika Białostocka

 1. Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar.

11:25-11:55 – dr inż. Szymon Ptak – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 1. Wymagania dotyczące reakcji na ogień kabli i przewodów elektrycznych zgodnie z CPR.

11:55-12:25 – inż. Artur Block – ZAKŁADY KABLOWE BITNER

 1. Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej.

12:25-12:55  mgr inż. Dariusz Zgorzalski – specjalista ds. ochrony ppoż.

 1. Projektowanie zasilania rezerwowego instalacji ppoż. – problemy praktyczne: hałas, lokalizacja, eksploatacja.

12:55-13:25 – Cezary Bielak – AGREGATY POLSKA

 1. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach, których funkcjonowanie jest niezbędne  w czasie pożaru.

13:25-13:55  dr inż. Kazimierz Herlender – Politechnika Wrocławska

Przerwa na lunch 14:00-14:40

III sesja plenarna: 14:40-15:40 – mgr inż. Krzysztof Kolonko, Zarząd Główny SEP

 1. Baterie akumulatorów stosowane w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych.
  Zagrożenia i ich neutralizacja.

14:40-15:10 – red. naczelny „elektro.info” Julian Wiatr

 1. Współpraca systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych z systemami sygnalizacji pożaru.

15:10-15:40  Krzysztof Chmielewski – GAZEX

Przerwa kawowa: 15:40-15:50

IV sesja plenarna: 15:50-17:20 – dr inż. Szymon Ptak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 1. Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację a wymagania PSP.

15:50-16:20 – mgr inż. Dariusz Kamiński – projektant oświetlenia

 1. Zastosowanie zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych.

16:20-16:50 – mgr inż. Mirosław Miegoń – ekspert w zakresie zasilania gwarantowanego

 1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zagrożenia stwarzane przez EPO oraz ich neutralizacja.

16:50-17:20 – mgr inż. Marcin Orzechowski – projektant instalacji i urządzeń elektrycznych

17:20-17:30 Zakończenie konferencji, pytania, dyskusja

*Program może ulec zmianie

Zagadnienia:

 • Podstawy teorii pożarów
 • Wymagania dotyczące reakcji na ogień kabli i przewodów elektrycznych zgodnie z CPR
 • Zagrożenie stwarzane przez urządzenia elektryczne w czasie pożaru
 • Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych
 • Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilania awaryjnego, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru
 • Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej
 • Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację, a wymagania PSP
 • Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 • Metodyka wyłączenia źródeł zasilania gwarantowanego w czasie pożaru
 • Zagrożenia stwarzane przez wyłącznik EPO oraz ich neutralizacja
 • Zastosowanie zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych
 • Baterie akumulatorów stosowane układach zasilania gwarantowanego. Zagrożenia i ich neutralizacja. Warunki poprawnej eksploatacji